Caspar Settergren

 

Specialistområden

 • Affärsmodeller – fokus på B2B affärer, erbjudanden, paketering
 • Ledarskap och organisation - olika chefsroller såsom VD, försäljnings- och affärsutvecklingschef
 • Mergers & Acquisitions – förvärv, partnerskap, försäljning och samgåenden
 • Strategi och affärsutveckling - omstruktureringar, nya möjligheter
 • Verksamhetsutveckling – lönsamma affärer och affärsmodeller


Bakgrund

 • VD, Waymaker AB
  Chef Affärsutveckling, Cision Northern Europe (f.d. Observer Northern Europe)
  Head of New Business, Information Services, NASDAQOMX AB
 • Försäljningschef, BIT


Utbildningar

 • Civilekonom, Stockholms Universitet, Entreprenörslinjen
 • Flertal ledarskapsutbildningar med coaching individuellt och i ledningsgrupp
 • Flera utbildningar arrangerade av Sveriges Informationsförening inom Verktyg för Intern Information, Investor Relations


Kontakt

      Mobil: +46 (0)708 63 62 52

 

Caszilla AB © 2009 • Mosebacke torg 4 SE-116 46 Stockholm • Tel:+46 730 66 88 34 •  info@caszilla.com

Fokus på affärerna