Långa eller korta uppdrag...

 

Du och dina behov styr våra insatser. Det kan vara att bemanna en operativ roll inom organisationen under en kortare eller längre period eller ett mer eller mindre väldefinierat projekt.

  

Företagsledning

 • Operativa uppdrag - Konkreta uppdrag såsom VD, affärsområdes- affärsutvecklings- eller marknadschef
 • Strategiska uppdrag - Tidsbegränsad projektuppdrag. Exempel på detta är
  • utarbeta affärsplaner
  • utveckla eller anpassa affärsmodeller och erbjudanden
  • paketering av erbjudanden 
  • identifiera och genomföra företagsförvärv och partnerskap
  • generell verksamhetsutveckling med fokus på att skapa framgångsrika och lönsamma organisationer

Marknad

 • Projektuppdrag, små eller stora projekt inklusive aktivitetsplane-ring, genomförande, uppföljning  och utvärdering. Vi kan vara med från början till slut eller ta en del av ett större projekt. Exempel på projekt är
  • projektleda en kampanj, produktlansering eller mässa.
  • producera kundtidning, nyhetsbrev eller kundreferenser
 • Events, där vi kan hjälpa dig med planering, projektledning och/eller bemanning av events. Stora som små.
 • Extra resurs när du har arbetstoppar eller medarbetare som är sjuka eller på föräldrarledighet.

 

Caszilla konsulter finns där när du behöver det. Kontakta oss så berättar vi mer!

 

Caszilla AB © 2009 • Mosebacke torg 4 SE-116 46 Stockholm • Tel:+46 730 66 88 34 •  info@caszilla.com

Hjälp med affärsutveckling och marknadsföring